top of page

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

•    ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ೦೧ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗಮಕ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 
•    ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
•    ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಗತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
•    ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

LIST OF STUDENTS  & TEACHERS 
EXAMINATION 2024-25
will be announced by October 01, 2024 

bottom of page